Nordax Bank

Nordax är en ledande nordisk nischbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vår framgång vilar på lång erfarenhet, flexibilitet och personligt engagemang. Målet är att detta ska genomsyra varje enskild kundupplevelse.